Local Scientific Committee
 
Clinical Matters
Heikki Joensuu
Leena Kankaanranta
Antti Mäkitie
Aaro Haapaniemi
Mauri Kouri
Matti Seppälä
Juha Jääskeläinen
 
Radiobiology
Martti Kulvik
Iiro Auterinen
Päivi Arponen-Esteves
 
Medical Physics
Sauli Savolainen
Antti Kosunen
Hanna Koivunoro
Tiina Seppälä
Jouni Uusi-Simola
 
Neutron Sources
Iiro Auterinen
Petri Kotiluoto
Hanna Koivunoro
 
Boron Determination and Imaging
Hannu Revitzer
Marjut Timonen
Iiro Auterinen
 
Chemistry and Pharmacology
Filip Ekholm
Vappu Reijonen
 

  • FEDERATION OF FINNISH LEARNED SOCIETIES

    TSV